Herrhamra Gårds historia

Herrhamra Gård som ligger i Torö Socken, Nynäshamns Kommun strax utanför Stockholm har varit i familjens ägor sedan 1939 och ägs idag av familjerna Stampe/Vilén.

Herrhamra, omtalas första gången på 1200-talet då det upptas som ett landmärke i danske kung Valdemar Sejrs segelbeskrivning. Under 1600-talet blev Herrhamra ett säteri som bland annat tillhörde ätterna Oxenstierna och Sparre. Den ursprungliga herrgården, belägen längre söderut på Ankarudden, brändes ner i samband med Rysshärjningarna 1719.

Nuvarande huvudbyggnad i empirestil uppfördes 1850. Arkitekten var Ludvig Hedin, stadsarkitekt i Stockholm mellan 1863-1898 och far till den kände upptäcktsresanden Sven Hedin. Herrgårdsbyggnaden renoverades 1916, den har i stort sett bevarats i sitt ursprungliga skick.

Ladugården stod färdig 1919, som består av tre längor byggda kring en inre, öppen gårdsyta.

På Herrhamra Gård bor det idag 8 permanenthushåll och ytterligare 4 hushåll under helger och somrar. Det är en levande gård som bedriver både hästverksamhet och till viss del jordbruk.

Björn J:son Stampe som har bott på Herrhamra under hela sitt liv gav 2009 ut en bok om hans minnen från Herrhamra Gård. Boken heter ”Minnen från min tid på Herrhamra Gård, Åren 1939 – 1979” En bok med många fina, trevliga och roliga berättelser om livet och hur man levde på Herrhamra.