Vår Ridanlägning

Vi har ett stort luftigt ridhus på 20×60 meter som är fritt att använda för alla inackorderingar.

Ridhuset går även att abonneras för kurser eller liknande.

Ridhuskort finns att köpa för de som inte står i stallet, och dessa säljes årsvis.